Panta Rei – Scuola Professionale di Shiatsu

Via Napoli, 7 | Bari S.Spirito

Telefono: +39 3929169481

Email: info@shiatsu-pantarei.com